BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 MATERIAŁY KRĘCIKIJ

 

LINK1  LINK2  LINK3  LINK4  LINK5  LINK6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagadnienia do prof. Borkowskiego
Służby specjalne - istota
operacje specjalne, zadania specjalne, itd.
Podział (rodzaje) służb specjalnych
na czym polega ochrona kontrwywiadowcza?
jakie wyróżniamy piony w służbie wywiadu?
historia służb i geneza służb - przykłady starożytność, średniowiecze
nowożytne służby specjalne - co przyczyniło się do rozwoju służb w Niemczech, Francji, Austrii i Rosji?
kryptografia i kryptologia, szyfrowanie i kodowanie
OSINT, HUMINT, ELINT
Sojusz 5 Oczu, PRISM
służby specjalne USA, GB, Francja, RFN, Rosja, Izrael
Służby specjalne RP
poprzedniczki ABW i AW
poprzedniczki SWW i SKW
najgłośniejsze postacie agentów służb w filmach
terminologia, język służb, wybrane pojęcia (betka, figurant, gra operacyjna, agentura-delegatura-ekspozytura, kabina ciszy, jaskółka, legenda, skóra, konwejer, młynek, oferent, adres kontaktowy, kontrobserwacja, zimne podejście, śpioch, agent wpływu, typowanie)
agent z immunitetem - nielegał - kontakt operacyjny - kontakt informacyjny: co oznaczają te pojęcia?
 
 

link10  link11  link12  link13  link14  link15

 

LINK1 LINK2 LINK3 LINK4 LINK5 LINK6 LINK7 LINK8 LINK9 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA   p. IBEK

ćwiczenia

 

MATERIAŁY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Logistyka w sytuacjach kryzysowych” proszę by każdy student na realizację programu ww. ćwiczeń zaopatrzył się w:

1. wydruk mapy na oszczędnym wydruku / format A4 – ma to być teren  z zabudowaniami, lasem, drogami, przeszkodą wodną – czyli gmina wiejska / każdy student posiada własną  inną mapę (Polska jest duża),
2. przybory (ołówek, kredki, gumka myszka, temperówka),
3. linijki z figurami geometrycznymi / najlepiej tzw. “linijka dowódcy”,
4. papier biały na brudnopisy.
5. znaki taktyczne (przesłane prze zemnie) w formie elektronicznej / lub ich kolorowy wydruk 
 
 
 
Student nie posiadający  ww. przyborów nie zostanie dopuszczony do ćwiczeń.
B. Stęplewski
 
 
 
 
 
prof.BORKOWSKI materiały
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOWANIE